Kategóriák

Európai szervizgarancia

Ha a termék (a mellékelt írásos Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelő) rendeltetésszerű használat ellenére mégis meghibásodik, akkor annak javítása, illetve cseréje (az Olympus döntése szerint) a vonatkozó nemzeti garancia-időszakon belül díjmentes, amennyiben a készüléket az OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG értékesítési körzetében működő, a http://www.olympus-europa.com weboldalon feltüntetett Olympus forgalmazótól vásárolta. Kérjük, vegye figyelembe az alábbi információkat és utasításokat annak érdekében, hogy az Olympus az Ön megelégedésére, a lehető leggyorsabban nyújthassa Önnek a kért garanciális szolgáltatásokat:

 1. Kérjük, a garanciális igény érvényesítéséhez kövesse a http://consumer-service.olympus-europa.com oldalon található, regisztrációra és termékkövetésre vonatkozó információkat (ez a szolgáltatás nem érhető el minden országban), vagy juttassa el a terméket, a vásárlást igazoló eredeti számlát vagy pénztári blokkot és a kitöltött Garanciajegyet a vonatkozó nemzeti garancia-időszakon belül ahhoz a forgalmazóhoz, ahonnan a terméket vásárolta, illetve az OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG értékesítési körzetében működő, a http://www.olympus-europa.com weboldalon feltüntetett Olympus márkaszervizek egyikébe.
 2. Kérjük ellenőrizze, hogy a Garanciajegyet hiánytalanul kitöltötte-e az Olympus vagy annak hivatalos forgalmazója vagy a Szolgáltató központja. Ezért ellenőrizze, hogy saját neve és a forgalmazó neve, a sorozatszám és a vásárlás éve, hónapja és napja fel van-e tüntetve rajta, vagy az eredeti (a forgalmazó nevét, a vásárlás dátumát és a termék típusát is tartalmazó) számlát vagy pénztári blokkot is mellékelje a Garanciajegyhez.
 3. Mivel jelen Garanciajegy nem pótolható, tartsa biztonságos helyen.
 4. Az Olympus nem vállalja a termék forgalmazóhoz vagy Olympus márkaszervizhez szállításával kapcsolatban felmerülő költségeket vagy kockázatokat.
 5. Ez a Garancia nem terjed ki az alább felsoroltakra, mely esetekben a vásárló javítási díjat köteles fizetni olyan meghibásodások esetén is, amelyek a fent említett garancia-időszak alatt következnek be.
  • a. Nem megfelelő kezelés miatt bekövetkező meghibásodás (például a Használati útmutatóban fel nem sorolt műveletek stb.)
  • b. Az Olympuson vagy hivatalos Olympus márkaszervizen kívül egyéb személyek által végzett javítás, módosítás, tisztítás stb. miatt bekövetkező meghibásodás.
  • c. A termék megvásárlását követő szállítása, leesése, ütődése stb. miatt bekövetkező meghibásodás vagy sérülés.
  • d. Tűz, földrengés, árvíz, villámcsapás és egyéb természeti katasztrófák, környezetszennyezés és szabálytalan feszültségforrások miatt bekövetkező meghibásodás vagy sérülés.
  • e. Hanyag és nem megfelelő tárolási körülmények (például a termék magas hőmérsékleten és magas páratartalmú helyen, rovarirtó szerek, például naftalin vagy ártalmas gyógyszerek stb. közelében történő tárolása), nem megfelelően végzett karbantartás stb. miatt bekövetkező meghibásodás.
  • f. Lemerült elemek stb. miatt bekövetkező meghibásodás.
  • g. A termék burkolata alá kerülő homok, sár, víz stb. miatt bekövetkező meghibásodás.
 6. Jelen Garancia vonatkozásában az Olympus kizárólagos felelőssége a termék javítására vagy cseréjére korlátozódik. Jelen Garancia keretein belül mindennemű felelősségvállalás kizárt, amennyiben a bekövetkezett vagy a vásárló által elszenvedett közvetett vagy járulékos veszteség vagy kár a termék meghibásodása miatt következik be, különös tekintettel a termékkel együtt használt objektívekben, filmekben, egyéb felszerelésekben és tartozékokban keletkezett veszteségekre és károkra, továbbá a késedelmes javításból és adatvesztésből eredő veszteségekre. Ez a kényszerítő törvényi rendelkezések hatályát nem érinti.

Igen Nem