Kategóriák

Általános tudnivalók a szervizzel kapcsolatban

Garanciális javítás:
Ha nincs lehetősége szervizátvevő helyünket személyesen felkeresni, garanciális készülékét leadhatja javításra a vásárlás helyén is, ahol kötelesek azt felénk továbbítani. Egyéb esetben feladhatja szervizátvevő helyünk címére postán. Lehetőleg csak a készüléket adja fel, minden ki- és levehető tartozéka nélkül, mellékeljen hozzá egy rövid hiba leírást elérhetőségekkel (név, cím, telefonszám), a készülékhez tartozó eredeti jótállási jegyet és a vásárlást igazoló blokk vagy számla másolatát. A szerviz szolgáltatás átfutási ideje a beérkezéstől számítva kb. két hét.

Amenniyben a készüléket személyesen adja le átvevőhelyünkön,  valamint épp rendelkezésre áll szabad cserekészülék, úgy azt az ügyfél díjmentesen kérheti a javítás idejére.

Az egyes készülékekre vonatkozó garanciális idő, függ a származás helyétől, a mellékelt garancia jegy kibocsátójától:

Jótállási Jegy (Kibocsátó: Olympus Hungary Kft. vagy Olympus Czech Group s.r.o.) - 2 év
European Service Warranty - 2 év

Bővebben -->

 

A párhuzamos importokkal (úgynevezett "szürke importokkal") kapcsolatos tájékoztatás
A párhuzamos import áruknak többnyire kereskedelmi behozatalát jelenti olyan értékesítési útvonalon, amelyet a gyártó nem engedélyezett. A gyártó értékesítési hálózatát szándékosan elkerülik. A „szürke importként“ is ismert párhuzamos importok az Olympus vállalat beleegyezése nélkül történnek, és ezeket a termékeket hivatalosan nem tervezik Európában értékesíteni.

 

Bővebben -->


Fizetős javítás:
Szervizünk fizetős javítást átalánydíjas szolgáltatás keretében vállal, ami hibától függetlenül kizárólag a készülék típusától függ. A javítási díj fedezi a teljes szerviz szolgáltatást, ami tartalmaz egy teljes átvizsgálást, a hibák kijavítását, külső-belső tisztítást és fél év teljes körű garanciát is biztosít, amit kiadási bizonylat és a számla együttes bemutatása mellett vehet igénybe.

Márkavédelmi okokból alkatrészt kiadni nem áll módunkban! Hibás vagy hiányzó alkatrészt kizárólag a márkaszerviz cserél fizetős szerviz szolgáltatás keretében.

Szeretnénk felhívni szíves figyelmét a javító szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos főbb tudnivalókra és feltételekre. Kérjük, hogy a megrendelés aláírása előtt szíveskedjék elolvasni az alábbiakat:

 1. Jótállási időn belül, térítésmentes javításra irányuló megrendelést csak a hibás termék és az eredeti, érvényesített jótállási jegy, továbbá amennyiben a jótállási jegyen szereplő adatokból nem állapítható meg az eladó fél személye, úgy a termék ellenértékének megfizetését igazoló eredeti bizonylat egyidejű átadása esetén tudunk elfogadni.
 2. A készüléket minden esetben a ki- és levehető tartozékok nélkül vesszük át. Előzetes hozzájárulásunk nélkül nem vállalunk felelősséget a javításra leadott eszközökben lévő adathordozókért (pl. memória kártyák), azok tartalmáért valamint egyéb, a készülékkel együtt leadott eszközökért (pl. szíj, akkumulátor, elemek, nem Olympus tartozékok, stb.). Az ilyen jellegű termékek hibájáért vagy elvesztéséért az Olympus márkaszerviz nem vonható felelősségre, kivéve, ha azt előzetes kérésünk alapján jutatták el hozzánk és az átvétel ténye átvételi elismervényen rögzítésre került.
 3. A jótállásos javításokat az 1959. évi IV. tv. (PTK) 248. §, 277. §, a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet, valamint a 49/2003 (VII. 30.) GKM rendelet előírásainak megfelelően végezzük.
 4. A márkaszerviz jótállásos javítások esetében fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a javítás során olyan hibát fedez fel a készülékben, amely azt indokolttá teszi, úgy a készüléket újra – azonos vagy technikailag egyenértékű típusra – cserélje.
 5. A márkaszerviz a nem jótállásos javítások esetében fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a javítás során olyan hibát talál, vagy oly mértékű károsodást fedez fel, amely a javítást lehetetlenné vagy gazdaságtalanná tenné, úgy a javítás céljából átvett terméket az Ön, vagy a kapcsolattartóként megjelölt személy egyidejű tájékoztatása mellett javítás nélkül visszaadja.
 6. A márkaszerviz fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a javítás során olyan hibára derül fény, amely a vállalási összeg nagyságát illetve a jótállási/szavatossági jelleg megítélését befolyásolja, a javítást – az ügyfél előzetes tájékoztatásával és beleegyezésével – a megváltozott feltételeknek megfelelően végezze el.
 7. A munka elkészültéről a megadott elérhetőségen Önt, vagy a kapcsolattartóként megjelölt személyt haladéktalanul értesítjük. A javítással, vagy cserével érintett terméket az értesítéstől számított 10 munkanapon belül veheti át, mely határidő eredménytelen leteltét követően ismételt értesítőt küldünk a termék átvétele érdekében.
 8. A javításra átvett készüléket csak a termék javításra történő átadáskor kapott átvételi elismervény ellenében adjuk ki az átvételi elismervényt felmutató bármely személy részére.
 9. A javítás során kicserélt alkatrészeket nem áll módunkban átadni.
 10. A fizetés ellenében javított készülékekre 6 hónap teljes körű garanciát vállalunk, melyet a kiadási bizonylattal és a javítást igazoló számlával együtt érvényesíthet.
 11. A javítás időtartama akkor ér véget, amikor a javításra leadott eszközt átvették, vagy ha a termék átvételére nyitva álló 10 munkanapon belül a terméket nem veszik át, mely határidő leteltével a javítási időtartamot befejezettnek tekintjük. Jótállásos javítás esetén ez a határidő az irányadó a jótállási idő meghosszabbításának számításakor, kivéve, ha az ügyfél önhibáján kívül nem tudta az eszközt határidőig átvenni. A termékek átvételére irányuló 10 munkanapos határidő eredménytelen eltelte esetén a felek jogviszonyára a Ptk. felelős őrzésre vonatkozó szabályai irányadóak /Ptk. 196-197. §/.
 12. A kijavított, de határidőig át nem vett eszközökre az ismételt értesítéstől számított 30. naptól kezdődően bruttó 500,- Ft / nap tárolási díjat számítunk fel.
 13. A szervizt a javítási díj biztosítására - a jótállásos javítás kivételével - zálogjog illeti meg a javításra átvett készülékeken /Ptk. 397. § (2)/.
 14. Az át nem vett eszközöket a határidő után az ismételt értesítéstől számított 120 napig őrizzük meg. A 120 nap eltelte után az Ön további hozzájárulása nélkül - vagy amennyiben Ön ahhoz korábban hozzájárul, úgy a 120 nap eltelte előtt is - az Olympus márkaszerviz jogosult a készülék értékesítésére, az így befolyt ellenértéknek a javítási- és tárolásai költségek levonása utáni maradványösszege a tulajdonost illeti meg. A 60 napon belül nem értékesíthető eszközöket megsemmisítjük.

Frissítve: 2019.01.09.


Az esetleges házhozszállítás díja utánvéttel bruttó 2.100.- Ft.
Amennyiben nincs lehetősége készülékét személyesen leadni, beküldheti postai úton is. Kérjük kizárólag a készüléket küldje, annak minden le- és kivehető tartozéka nélkül, mellékelve egy rövid hibaleírást elérhetőséggel (név, cím, telefonszám), pontos számlázási és házhozszállítás esetén szállítási cím megadásával. Kérjük mellékeljen még egy írásos nyilatkozatot, miszerint a fent említett javítási költséget elfogadja, ennek hiányában ugyanis nem áll módunkban a szerviz szolgáltatást elkezdeni! A szerviz szolgáltatás átfutási ideje a beérkezéstől számítva két hét.

Amennyiben postai úton küldi be készülékét, javasoljuk töltse ki és mellékelje a következő adatlapot:

Olympus szerviz hibabejelentő adatlapOlympus javítási árlista 2020.05.26-tól

 


 

Márkaszervizünk:


Igen Nem